Sản phẩm
Phần mềm kế toán WinKTSYS, (C) 2004-2011, được phát triển toàn bộ trên nền Windows
Phần mềm kế toán WKTSYS được nâng cấp và bổ sung công nghệ in (TML) trên nền Windows.
Video
Đối tác
Khách hàng mới
Information Business Software Consultancy (IBC), Singapore
Giá vàng - Tỷ giá

Tỷ giá
Nguồn EXIMBANK

Thống kê
Online : 2
Truy cập : 303240