Sản phẩm
Quy trình bán hàng của Infobus.
Phần mềm kế toán kBOOK, (C) 2015-2020, được phát triển toàn bộ trên nền Windows
Phần mềm kế toán NetKTSYS, (C) 2011-2020, được thiết kế trên nền công cụ  .NET của Microsoft. Cơ sở dữ liệu MS SQL. Font chữ Unicode. Tạo báo cáo bằng công nghệ TML hay Crystal Report.  
Video
Đối tác
Khách hàng mới
Information Business Software Consultancy (IBC), Singapore
Giá vàng - Tỷ giá

Tỷ giá
Nguồn EXIMBANK

Thống kê
Online : 1
Truy cập : 303210