Tuyển dụng
Tuyển gấp
 
 Stt
Công việc
 Số lượng
1
Biên soạn tài liệu kỹ thuật lập trình.
a) Nhiệm vụ:
  -Viết sơ đồ xử lý dữ liệu.
  -Viết tài liệu kỹ thuật.
b) Yêu cầu:
  -Tốt nghiệp Cao đẳng, ĐH chuyên ngành.
  -Biết sử dụng các phần mềm về biên soạn tài liệu.
c) Có hộ khẩu tại TP.HCM
d) Lương thỏa thuận
2
2
Biên soạn tài liệu kế toán
a) Nhiệm vụ:
  -Viết sơ đồ xử lý dữ liệu.
  -Viết tài liệu kế toán máy.
b) Yêu cầu:
  -Tốt nghiệp Cao đẳng, ĐH chuyên ngành kế toán.
  -Biết sử dụng các phần mềm MS Office.
c) Có hộ khẩu tại TP.HCM
d) Lương thỏa thuận
2

 
 
 
 
 

 

Video
Đối tác
Khách hàng mới
Information Business Software Consultancy (IBC), Singapore
Giá vàng - Tỷ giá

Tỷ giá
Nguồn EXIMBANK

Thống kê
Online : 1
Truy cập : 303224